Teeni metsalt lisatulu

 

TULEVIK ON SÜSINIKUNEUTRAALNE

Sõltumata sellest, kas sa oled ettevõtja, metsaomanik või metsaomanikust ettevõtja – metsa kasvamine võib olla ka sinu jaoks passiivne tulu!

Uudised ja teadustöö

Võta meiega ühendust

Kuidas on võimalik teenida metsast tulu ilma seda intensiivselt majandamata? Kas ka noorest metsast võib teenida tulu? Jah, see on võimalik, Green Carbon on välja töötanud tehnoloogia ja rakendused, mille abil on võimalik hinnata metsakinnistu süsiniku sidumise võimet metsaeraldise täpsusega. Paljud ettevõtted soovivad saavutada süsinikuneutraalsust ja see on suurepäraseks võimaluseks metsaomanikele, kellel tekib võimalus kaubelda oma metsa süsinikusidumise võimega.

Süsinikuneutraalne tulevik

EL ja Eesti eesmärgiks on saavutada süsinikuneutraalsus aastaks 2050. See tähendab, et lisa CO2 paiskamist atmosfääri ei toimu ning seotakse juba ringluses olev CO2.

Teeni metsalt lisatulu

Metsaomanikuna on sul võimalus müüa metsa süsinikusidumise võimet ettevõtetele, kes soovivad saavutada süsinikuneutraalsust.

Reaalsed lahendused

Green Carbon ei tegele pseudoprobleemide ega pseudolahendustega. Täpne tehnoloogia baseerub pikaajalisel teadustööl ning on rakendatav pärismaailmas.

Esimesed maailmas

Green Carbon on esimene ettevõte maailmas, mis keskendub süsiniku sidumise mahu kaardistamisel, kasutades selleks juba olemasolevaid andmeid. 

Ettevõttele

Saavuta ettevõtte süsinukuneutraalsus

Metsaomanikule

Avasta metsamajanduse tulevik

Kes me oleme

Green Carboni meeskond koosneb neljast metsanduse ja IT-valdkonna spetsialistist, kes kasutavad teadmisi ja tehnoloogiat metsanduse tuleviku arendamiseks ja lisaväärtuste loomiseks. Oleme orienteeritud oma praegustele ja tulevastele klientidele parimate lahenduste väljatöötamisele. Meie põhimõtteline otsus on mitte pakkuda poolikuid lahendusi, vaid reaalselt töötavaid lahendusi, mis on suunatud tulevikku.

Samas, olles realistlikud, mõistame et majanduslik tegur on kõikide muutuste aluseks. Sellisest põhimõttest kasvaski välja Green Carbon idee – luua mehhanismid ja võimalused vähendamaks süsinikuheidet, suurendada süsiniku sidumist ning võimaldada ettevõtetel ning eraisikutel seda teha majanduslikult mõistlikult.

Pikaajalise teadustöö tulemusena oleme välja töötanud lahenduse, mille abil on võimalik arvutada iga metsakinnistu süsiniku sidumise võime. Lisaks suudame välja arvutada juba ladustatud süsiniku koguse. Soovime pakkuda metsaomanikele võimalust erinevate stsenaariumite abil valida just temale sobilik lahendus süsiniku sidumise suurendamiseks ja sellest lähtuvalt ka metsa majandamiseks.

Viimased uudised

Mis on süsiniku neutraalsus ja kuidas seda saavutada aastaks 2050?

Kliimamuutus mõjutab juba kogu maakera, Euroopaski muutuvad üha sagedasemaks äärmuslikud ilmastikunähtused, nagu põud, kuumalained, tugevad vihmasajud, üleujutused ja maalihked. Kiiresti muutuva kliima tagajärgedeks on ka merevee taseme tõus, ookeanide hapestumine ja...

Long-term forest dynamics: permanent plot data for modelling

Doktoritöö käsitleb metsanduslike püsikatsealade andmestikel metsa pikaajalise dünaamika modelleerimise kontseptuaalseid ja metodoloogilisi aspekte. Metsa kasvukeskkonna ja inimühiskonna vajaduste pidev globaalne muutumine tingib vajaduse metsade majandamise...

Ahto Kangur

Ahto Kangur

Juhatuse liige

Olen pärit Mulgimaalt. Suurema osa oma elust olen seotud metsaga ja metsandusalaste teadmiste jagamisega Eesti Maaülikoolis. Hetkel on minu põhiliseks ülesandeks Eesti Maaülikooli Metsa- ja maakorralduse ning metsatööstuse õppetooli juhtimine. Minu peamisteks uurimisvaldkondadeks on metsade mõõtmine ja korraldamine.

Anti Lehiste

Anti Lehiste

Juhatuse liige

Olen pärit Tartumaalt. Juba lapsest peale on mind tõmmanud metsa. Metsast väljas sai omandatud Tartu Ülikooli bakalaureuse kraad ning lõpetamisel on magistrantuur Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas. Green Carbon projekti võlu seisneb minu jaoks selles, et saan seal rakendada varasemalt omandatud teadmisi.
Marek Irdla

Marek Irdla

Juhatuse liige

Olen pärit Setomaa metsade keskelt, lõpetanud Luua Metsakooli ja Eesti Maaülikooli magistrantuuri. Hetkel on lõpetamisel doktorantuur Eesti Maaülikoolis. Metsanduse ja puiduga olen seotud olnud terve elu. Viimased 15 aastat olen tegelenud intensiivselt erinevate Eesti piirkondade katlamajade hakkpuiduga varustamisega.

 

Allar Padari

Allar Padari

Juhatuse liige

Olen sündinud ja üles kasvanud Hiiumaal. Pärast keskkooli lõpetamist asusin Tartus õppima metsandust ja olen alaga tegelenud järjepidavalt siiamaani. Olen osalenud mitmes teadus- ja rakendus-teaduslikus projektis. Meeleldi rakendan oma teadmisi ja oskusi metsade süsinikusisalduse ja süsiniku sidumise arvutamiseks.

Astu ka sina sammu tulevikku!

Green Carbon – see on tulevik nii metsaomanikele kui  ettevõtetele!

LIITU MEIE UUDISKIRJAGA

Name

…pikaajalise eesmärgi saavutamiseks seavad osalised endale sihiks jõuda ülemaailmse kasvuhoonegaaside heite haripunktini nii kiiresti kui võimalik… ning alustada seejärel parimaid teadusandmeid kasutades heitkoguste kiire vähendamisega, et saavutada käesoleva sajandi teiseks pooleks tasakaal inimtekkeliste kasvuhoonegaaside heite allikate ja sidujate lõikes…

- Pariisi kokkuleppe artikkel 4

MEIE KOOSTÖÖPARTNERID

Võta meiega ühendust

"*" indicates required fields

Name*