Teenus

 

KUIPALJU SINU METS SÜSINIKKU SAAB SIDUDA

KUIDAS SAAVUTADA ETTEVÕTTE SÜSINIKUNEUTRAALSUS

METSAOMANIKULE

ETTEVÕTTELE

UUDISED

Süsinikuneutraalsus on tulevik!

Kliimamuutus mõjutab juba kogu maakera, Euroopaski muutuvad üha sagedasemaks äärmuslikud ilmastikunähtused, nagu põud, kuumalained, tugevad vihmasajud, üleujutused ja maalihked. Kiiresti muutuva kliima tagajärgedeks on ka merevee taseme tõus, ookeanide hapestumine ja elurikkuse kadumine.

Euroopa Komisjon esitas 2019. aasta detsembris Euroopa rohelise kokkuleppe – oma juhtalgatuse, mille eesmärk on muuta Euroopa 2050. aastaks kliimaneutraalseks. Sellele eesmärgile jõutakse Euroopa kliimaseaduse abil, millega sätestatakse kliimaneutraalsus ELi siduvates õigusaktides.

CO2-neutraalsus tähendab tasakaalu CO2 heite ja atmosfäärist süsinikdioksiidi sidumise vahel. Netonullheite saavutamiseks peavad kõik kasvuhoonegaaside heited üle maailma olema tasakaalustatud süsiniku sidumisega.

Süsiniku siduja on selline süsteem, mis seob rohkem süsinikdioksiidi kui ta seda eraldab. Põhilised looduslikud süsiniku sidujad on muld, metsad ja ookeanid. Hinnangute kohaselt seovad looduslikud sidujad 9,5–11 Gt CO2 aastas. Kuipalju suudab aga sinu mets süsinikku siduda või ettevõte süsiniku eraldamist piirata? 

Teeni kasvavalt metsalt lisatulu juba täna

Metsaomanikuna on Teil võimalus müüa oma kasvava metsa süsinikusidumise võimet ettevõtetele, kes soovivad saavutada süsinikuneutraalsust.

Green Carboni meeskonnaga koostöös on Teil võimalik teada saada oma metsa süsiniku sidumise võime ja soovi korral ka juba ladustatud süsinku kogus. Me oleme välja töötanud tarkvara mille abil saame erinevaid algandmeid kasutades välja arvutada metsa süsiniku sidumise võime. Algandmetena kasutame Maa-ameti lidari andmeid, Metsaregistris olevaid metsakorralduse andmeid ning vajadusel teostame vajalikud kontrollmõõtmised Teie kinnistul.
Kasutades meie poolt koostatud süsinikubilansi andmeid tekib Teil võimalus kaubelda enda kasvava metsa süsinikusidumise võimega.

Saa teada, kuipalju on sinu mets täna võimeline süsinikku siduma.

Täida päringuvorm ning saada meile oma metsa info. Meie programm arvutab metsa tänase süsinikusidumise võime ning saadame info teile e-posti teel.

Name

Ettevõttele

Süsinikuneutraalsus ettevõtte jaoks on oluline mitmel erineval põhjusel. Kui aastal 2022 veel ei ole rakendatud erinevaid soodustusmehhanisme ettevõtetele, kes CO₂ neutraalsus olemas, siis tulevikus on need suure tõenöosusega tulemas. 

Teistpidiselt, tarbijate tarbimisotsuseid mõjutab üha enam ettevõtete keskkonnasõbralikkus. Võimalus turundada ettevõtet kui CO₂ neutraalset annab ettevõttele konkurentsieelise just teadlike klientide turusegmendis. 

Lahendused sinu ettevõttele.

Name

MEIE KOOSTÖÖPARTNERID

Võta meiega ühendust

"*" indicates required fields

Name*